Elev-lærer relasjon

Kan en positiv elev-lærer relasjon være positiv for elevenes læring i matematikk? Dette spørsmålet har Education Development Center i Waltham stilt seg og nå har de startet et prosjekt der de prøver å få bedre innsikt i dette spørsmålet.


Lærerne som deltar i prosjektet skal blant annet delta på elevenes fritidsaktiviteter for å bli bedre kjent med elevene og være til stede når elevene gjør ting de liker og mestrer. 

En av elevene, Daniel (8. trinn), ble spurt om hva han syntes om at matematikklærerene var med på baketballkampen hans. Han svarte: "Det er alltid bra å få positiv støtte. De får se meg når jeg gjør noe jeg elsker, de støtter meg gjennom det og oppmuntrer meg til å gjøre det bedre". 


Lærerne på sin side rapporterer at de blir bedre kjent med elevene og lettere kan støtte og motivere dem i arbeidet med matematikk. 


Det blir spennende å følge dette prosjektet videre!


HER kan du lese mer om prosjektet.

Kommentarer