Unikt samarbeid om realfag i skolen

I Alta har vi fått til et unikt samarbeid mellom flere utdanningsnivå om realfagene. Lærerutdanningen  på Campus Alta startet samarbeid med Newton rommet til Alta kommune og grunnskolene, der vi sammen fikk til Vitenuka, en vitenskapsfestival for barnehager og grunnskole. Etterhvert utvidet samarbeidet seg til at videregående skole ble med på et samarbeid om Sommerskole i realfag. Alta videregående skole har et prosjekt , Realt arbeid i Finnmark, som setter fokus på realfagene og rekruttering til realfagene i høyere utdanning. Universitetet og Newtonrommet har fokus på å utvikle undervisningsmetoder og opplegg i realfagene for grunnskolene og barnehagene. Denne kontakten lærerutdanningen får mot praksisfeltet er med på å heve nivået på lærerutdanningen, og gir elevene spennende og lærerik realfagsundervisning.

Dette samarbeidet har vært med på å initiere at Nordnorsk vitensenter åpner en avdeling i Alta og Finnmark. Avdelingen vil ha en permanent utstilling på Campus Alta, men også ha mobile installasjoner som kan reise rundt i hele fylket. Dette vil gi mer spennende realfag for alle elever i hele Finnmark. Åpninga av den nye avdelingen vil være under Vitenuka 16.-20. februar. Vi gleder oss.Åpning av avdeling av Nordnorsk vitensenter

Kommentarer