Norges første realfagskommuner

Nå kan alle kommuner søke om å bli en av Norges aller første realfagskommuner. Realfagkommunene blir viktig for å få en helhetlig satsing på matematikk og naturfag fra barna begynner i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Valler videregående skole i Bærum

Over 20 norske kommuner kan til neste år få status som "realfagskommune". Etter søknadsfristen 1. mars blir 20-35 kommuner valgt ut til å delta på satsingen som skal gjelde til 2019.
Realfagskommunene blir en del av den nye , nasjonale realfagsstrategien som skal legges fram i 2015. Målet er at norske elever skal prestere bedre i naturfag og matematikk.

Kommentarer