Nasjonaleprøver engasjerer

En av diskusjonene rundt nasjonaleprøver er hvilke resultater de ulike skolene har fått. En annen diskusjon er hvordan de har oppnådd resultatene. I diskusjon nr. 1 er Osloskolene med i teten, elevene der har svart godt og scorene er høye. I diskusjon nr. 2 trekkes Osloskolene fram som juksemakerne, de som trikser med elevgruppene og unngår at de mest lavt presterende elevene deltar.

En av lærerne i Oslo har snakket med Dagbladet og uttrykker frustrasjon over forventningene og kravene til gode resultater:


Foreldre har samme opplevelse av gjennomføringa og forteller om barn  som ikke får lov å delta på prøvene fordi de ikke er gode nok.


Jeg lurer på hvordan fritaksretningslinjene praktiseres i andre land.Kommentarer