Mens vi venter på det nye året

Min gamle matematikklærer fra videregående skole sa at når vi fikk barn så burde vi spille kort og spill med dem. Da det var en lek med tall og de ville ha en fordel når de begynte på skolen og skulle lære matematikk. jeg er helt enig med han. Barn lærer best gjennom lek, så lek med tall. Jeg elsker ennå å leke med tall og holde på med forskjellige tankenøtter.


Her er noen nøtter som setter i gang de små grå i vente på det nye året.


Nøtt 1

Kan du ved hjelp av fire rette streker linke sammen de ni prikkene uten å løfte pennen fra papiret?

Nøtt 2

Her er bilde av en buss. Kan du ved å studere tegningen finne ut hvilken vei bussen går?

Nøtt 3

Studer bildet nøye. Kan du finne the hidden tiger?Nøtt 4

Her skal du finne tallet som manglerNøtt 5

Finn de manglende talleneNøtt 6En liten lese test på engelsk
språkhjernen


Løsningen kommer rett før nyåret.

Kommentarer