Skolebesøk de siste årene

Når man underviser på lærerutdanningene, slik jeg gjør, følger det gjerne med noen skolebesøk og de siste årene har jeg vært så heldig å få besøke russiske skoler i Arkhangelsk, en nederlandsk skole i Amsterdam og en landsbyskole i Thailand.

Den største forskjellen mellom skolene, slik jeg ser det, var de fysiske rammene. Skolebygget i Amsterdam var en ny og moderne skole som like gjerne kunne vært kontorlokalene til en suksessfull bedrift med god inntjening. Skolebygningen i Arkhangelsk bar preg av å ha blitt bygget for en god del år siden. Innvendig var det gjort noe oppussing og flere av klasserommene hadde smartboard og vi fikk se at både elever og lærere hadde erfaring med å bruke disse. I Thailand var nok ikke bygget så veldig gammelt, men alt var veldig enkelt og ga inntrykk av at det viktigste var å ha tak, vegger og tavle. Det var for eksempel ingen aircondition, overhead, projector eller smartboard.


Kommentarer