Skille mellom høyre og venstre


Å skille mellom høyre og venstre er vanskelig. Det er mye lettere å skille mellom opp og ned. For å illustrere dette er det en enkel test man kan gjøre. Man trenger en stoppeklokke og figurene nedenfor. Test hvor lang tid du bruker på å si hvilken vei hånden peker. Er dere flere så kan dere ha en konkurranse om hvem som er raskest.

Deretter gjør dere samme testen på figuren nedenfor.

De aller fleste bruker lengere tid på å si om hånden peker til høyre eller venstre, enn de bruker på å si om hånden peker opp eller ned. Jeg selv brukte 10,2 sekund på den øverste figuren og 14,2 sekund på den nederste figuren.

Hjernen vår trenger mye lengere tid på skille mellom høyre og venstre en å se forskjell på opp og ned. Dette fordi vi har tyngdekraften som forteller oss hva som er opp og ned og selv små barn har ikke problemer med å skille disse. Vi har ingenting i naturen som hjelper oss til å skille høyre og venstre. Derfor er det en del som har problemer med å skille høyre og venstre.

Det ble undersøkt blant 350 professorer i USA om de hadde problemer med å skille høyre og venstre.
2% haddeproblemer hele tiden
6% hadde ofte problemerKommentarer