Periodesystemet som kodenøkkel

Elever kan syns det er kjedelig å øve seg i bruk av periodesystemet. Et lite avbrekk med en konkurranse er alltid nyttig.


I denne aktiviteten skal elevene bruke kjemiske symboler til å navngi noen norske byer og tettsteder. Samtidig som elevene lærer seg å bruke periodesystemet til å finne kjemiske symboler, kan det hende de lærer litt geografi da løsningsordene i denne er norske stedsnavn. Elevene får et kart der både stedene de skal navngi og navnene på grunnstoffene de trenger symbolene til er tatt med.


Eksempel: Her får man oppgitt en del grunnstoffer. De kjemiske symbolene gir stedsnavnet.
bor-erbium-germanium-nitrogen. Det blir B-Er-Ge-N, altså Bergen. Elevene kan så sette atomnummeret som kode. 5-68-32-7.

Elevene kan finne navn til flere byer og tettsteder og merke av på kartet, deretter finne koden med kjemiske navn, symboler og atomnummer. Prøv på Alta, Hamar og Narvik.

En kan også la elevene lage egne meldinger til hverandre etter denne kodenøkkelen.

Kommentarer