To norske forskere fikk Nobelprisen i medisin 2014

To norske forskere, May-Britt Moser og Edvard I. Moser har sammen med John O`Keefe fått årets Nobelpris i medisin for deres oppdagelse av celler i hjernen som lager et posisjonssystem. De er tilknyttet NTNU i Trondheim, og har undersøkt hjernen for å forstå hvordan stedsansen fungerer.


Hvor stort er det å få Nobelprisen i Medisin? Vi i Norge er kjent med Nobels Fredspris som deles ut i Norge 10. desember, som er Alfred Nobels dødsdag. Den er en av fem priser som siden 1901 deles ut i regi av Nobelstiftelsen i Stockholm for fremragende innsats innenfor områdene fysikk,  kjemi, fysiologi eller medisin, litteratur og fred. Fra 1969 er det i regi av Sveriges Riksbank også utdelt en pris i økonomisk vitenskap i Albert Nobels minne. Fredsprisen deles ut av en komite` oppnevnt av Det norsk Storting, mens de øvrige prisene deles ut av fagkomiteer i Sverige.


 Her kan dere lese mer om Nobelprisene

Kommentarer