Speilingsaktivitet

Man kan bruke speil til å utforske blant annet speilingslinjene i geometriske former.


 Kommentarer