Grunnleggende ferdigheter i alle fag


Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet (KL06) er disse definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. Disse fem grunnleggende ferdighetene skal gå igjen i hvert fag, og i læreplanene er det definert hva det vil si å regne, å lese, utrykke seg skriftlig og muntlig og bruke digitale verktøy i hvert enkelt fag.

Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for de fem grunnleggende ferdighetene digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive
Her finner du rammeverket for de fem grunnleggende ferdighetene


 Og her er en liten snutt av Tom LehrerHer har jeg skrevet om Tom Lehrer tidligere

Kommentarer