Blodtyper


Blodtyper er arvelige egenskaper som er knyttet til de røde blodlegemenes overflate. Det blodtypene som har størst betydning er AB0 og Rhesus. I AB0- systemet finnes blodtypene 0 (null), A, B og AB. I rhesus-systemet skiller vi mellom Rh+ og Rh-. Disse to systemene gir oss åtte forskjellige blodtyper; A+ eller A-, B+ eller B-, AB+ eller AB- og 0+ eller 0-.

Fordelinga av blodtyper i Norge:

A
B
AB
0
48%
8%
4%
40%

Befolkningen i Norge :85% er Rh+ og 15% Rh-.


Det har ingen helsemessig betydning hvilken blodtype du har, unntatt ved blodoverføring. Det er viktig at du får blod fra en som har en blodtype som passer med din.

0 kan kun få fra 0, men kan gi til alle, AB kan få fra alle, men kun gi til 0, A kan få fra 0 og A, og kan gi til AB og A, B kan få fra 0 og B, og gi til AB og B.


Kommentarer