Tekstoppgaver

Det har vært diskutert hvorfor tekstoppgaver kan oppleves som vanskelige og både leseferdigheter og kronologien (rekkefølgen) er diskutert og forsket på.

For å finne ut hvordan norske elever møter tekstoppgaver tok jeg en titt i Multi 4a og 4b, som er lærebøker som mange skoler bruker på 4. trinn.


Veldig mange av oppgavene i disse to bøkene er ikke tekstoppgaver, men oppgaver der elevene får mulighet til å utvikle sin tallforståelse og fleksible hoderegningsstrategier. Men her er i alle fall noen oppgaver jeg fant på slutten av 4b-boka:


Disse tekstoppgavene kan du egentlig løse uten å lese de så nøye. Sammenlikn med denne finske oppgaven som jeg har hentet her.

Kaupan hyllyillä on 81 lakanaa, 9:ää eri väriä. Joka väriä on saman verran. Kuinka monta lakanaa on kussakin värissä?

Du finner den norske versjonen ved å markere det hvite feltet under.

Butikken har 81 laken i 9 ulike farger. Det er like mange laken i hver farge. Hvor mange laken er det i hver farge?

Her er en tekstoppgave for 3. trinn i Russland:

En gutt og en jente samlet 24 nøtter. Jenta samlet dobbelt så mange nøtter som gutten. Hvor mange nøtter samlet hver av dem? 

Denne oppgaven er ikke lett å løse ved å kun se på tallene i oppgaven og gjette på hva som skal gjøres med dem. Oppgaven oppmuntrer barna til å lese teksten nøye for å finne problemet, samtidig som problemet kan løses på mange ulike måter og derfor er lett å løse.

Her er eksempel på russisk og norsk elevbok for 2. trinn:


God mattehelg!Kommentarer