Periodesystemet 2

Jeg har tidligere blogget om periodesystemet, men da om hvordan man kan jobbe med periodesystemet i ungdomstrinnet og oppover. (Du finner den 10. mai)


Mellomtrinnet skal jobbe med periodesystemet, men trenger ikke å forstå hvorfor periodesystemet er bygd opp slik det er med perioder og grupper. En fin oppgave er å la elevene finne de grunnstoffene de kjenner godt, som jern, gull, sølv, kobber, oksygen etc., der de må sette kjemisksymbol og finne atomnummeret. Hvert grunnstoff har sitt eget kjemisksymbol som kan bestå av en eller to bokstaver. Den første bokstaven er alltid en stor bokstav, men den andre (hvis den har ) er en liten bokstav.


Elevene lærer seg  de kjemiske symbolene og at hvert grunnstoff har sitt eget atomnummer. Deretter kan man begynne å snakke om hva de forskjellige tallene betyr.


Atomnummeret forteller om hvor mange protoner et grunnstoff har i kjernen, mens massetallet, også kalt nukleontall forteller hvor mange protoner og nøytroner det er til sammen i kjernen.

Kommentarer