Periodesystemet

Periodesystemet er en tabell som gir oversikt over grunnstoffene. Grunnstoffene er organisert i perioder og grupper. Det er syv perioder og atten grupper. Periodene (de vannrette radene) har grunnstoffer med samme antall elektronskall. Den gir oss oversikt over alle grunnstoffene og deres oppbygning.

Russeren Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev regnes som "periodesystemets far", da han i 1869 laget utgangspunktet for periodesystemet med 63 grunnstoff. Dette periodesystemet ble brukt i 80 år, før det ble utviklet og fikk den formen det har i dag.

Grunnstoffer står i rekkefølge etter atomnummer. Atomnummeret forteller oss hvor mange protoner det er i kjernen til et grunnstoff  og gir  elektronfordelinga. Alle grunnstoffene har et eget kjemisk symbol.
 
Vi deler grunnstoffene inn i metaller, halvmetaller og ikke-metaller. De fleste grunnstoffene er metaller, og de er merket med blått  og grønt i periodesystemet ovenfor. Halvmetallene er merket med lilla, og ikke-metallene er merket med rosa.
 

The university of Nottingham har laget en liten filmsnutt til hvert av grunnstoffene. Der er det reaksjoner og litt historie rundt hvert av grunnstoffene.Universitetet i Oslo har laget en app. der man kan øve seg på å finne plassene til grunnstoffene i periodesystemet. Den heter periodic table og er gratis. Som du ser på bildet under er en del grunnstoffer plassert på feil plass.[Skjermbilde fra appen]

Kommentarer